Akademia Piłkarska Bronowice Lublin i Lublinianka nawiązały współpracę

W miniony piątek na specjalnie zwołanej konferencji doszło do podpisania umowy o współpracy Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin z Klubem Sportowym Lublinianka. Celem porozumienia jest planowanie i podejmowanie wzajemnych działań, które mają na celu podnoszenie poziomu sportowego, a także rozwój organizacyjny obu klubów piłkarskich. Umowa została zawarta do 30 czerwca 2021 roku.

To wydarzenie dla Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin to kolejny ważny krok w prowadzonej działalności sportowej. Na etapie projektowania klubu był on przez nas planowany jako naturalny element funkcjonowania organizacji o określonej strukturze i założeniach. Finalizacja rozmów nie byłaby możliwa bez wspólnej wizji i rozumienia tego typu współpracy. W mojej ocenie już pierwsze rozmowy z przedstawicielami Klubu Sportowego Lublinianka, z Panem Prezesem Krzysztofem Gilem czy trenerami pozwalały wierzyć, iż zakończą się one powodzeniem. Myślę, że zdecydowanie możemy mówić o sukcesie nie tylko klubów będących stronami zawieranego porozumienia, ale też piłki nożnej na poziomie naszego miasta – mówi Arkadiusz Kozłowski, Prezes Zarządu Akademia Piłkarska Bronowice Lublin.

Wielopłaszczyznowy plan współpracy oparty został na czterech głównych filarach. Pierwszym z nich jest aspekt szkolenia piłkarskiego adeptów, głównie w zakresie współrealizacji form treningowych oraz kontynuacji szkolenia względem zawodników opuszczających szkółkę z Bronowic. Równie istotnym elementem na etapie kształtowania obszaru współdziałania dla obu stron był ten związany z podnoszenie umiejętności kadry trenerskiej, w tym miejscu skupiając uwagę na wymianie doświadczeń poprzez współrealizację form treningowych, hospitacje merytoryczne trenerów koordynatorów oraz organizację wewnętrznych szkoleń i staży. W dalszej kolejności kluby planują współpracę pod kątem infrastruktury treningowej. Kształtowanie wizerunku klubu jest ostatnim z aspektów, definiowanym przez kluby jako podejmowanie wzajemnych działań PR-owych, promujących działalność sportową obu organizacji.

Zawarcie umowy współpracy z AP Bronowice jest dla naszego klubu kolejnym etapem rozwoju. Zapisy w niej zawarte dają m.in. perspektywę dalszego rozwoju i kontynuowania kariery dla najlepszych wychowanków AP Bronowice. Lublinianka jako jeden z nielicznych klubów w Lublinie posiada pełne szkolenie od roczników naborowych, aż po seniorów występujących aktualnie w rozgrywkach IV ligi lubelskiej. Kilka lat żmudnej, tytanicznej pracy doprowadziło do tego, że nasi podopieczni występują z powodzeniem w najwyższych ligach wojewódzkich. Wzorowa praca szkoleniowa naszych trenerów przyczyniła się do zdobycia w dwóch ostatnich sezonach, mistrzostw województwa lubelskiego w kategoriach młodzików. Kadra trenerska KS Lublinianka to połączenie rutyny z młodością. Zatrudniamy głównie trenerów z licencjami UEFA A oraz młodych ambitnych szkoleniowców, chcących się rozwijać pod okiem starszych kolegów po fachu. Cieszymy się z tego, że w ramach zawartej umowy współpracy, z naszych doświadczeń będą mogli skorzystać również młodzi, ambitni trenerzy naszego partnera. Jesteśmy poważnym partnerem i liczymy, że nasz wspólny projekt będzie zalążkiem do bliższej współpracy lubelskich klubów, w celu podniesienia poziomu lubelskiej piłki na wyższy poziom niż obecnie – zaznacza Krzysztof Gil.

fot. Materiały prasowe Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin