Arkadiusz Kozłowski kandydatem na prezesa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

W 2021 roku odbędą się wybory w Lubelskim Związku Piłki Nożnej. Aktualnie prezesem futbolu na Lubelszczyźnie jest Zbigniew Bartnik, który objął to stanowisko w 2012 roku. Swoją kandydaturę potwierdził Arkadiusz Kozłowski i to on będzie przeciwnikiem obecnego włodarza w nadchodzących wyborach.

31-latek jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kierunku Zarządzanie klubem piłkarskim. Ponadto ukończył dwa fakultety na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: Menadżer sportu i Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zdobywał cenne umiejętności dotyczące funkcjonowania organizacji sportowych, przebywając na stażach w najlepszych polskich zespołach. W 2016 roku odbył staż w Dziale Marketingu Jagiellonii Białystok, a dwa lata później w Dziale Komunikacji Lecha Poznań.

Pomimo młodego wieku Arkadiusz Kozłowski ma dosyć bogate doświadczenie zawodowe. Swoją karierę zaczynał w Fundacji Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na stanowisku referenta ds. administracyjnych i projektowych. Później działał w administracji Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin. W 2016 roku objął funkcję prezesa Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin. Podczas jego czteroletniej prezesury Akademia otrzymała brązową gwiazdkę Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej. W 2019 roku Kozłowski był kierownikiem reprezentacji Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

– Pragnę poinformować, iż zamierzam kandydować do Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, w tym również uczestniczyć w wyborach jako kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu. Czas, aby piłka nożna w naszym regionie definiowana była poprzez struktury organizacji potrafiącej wsłuchiwać się w oczekiwania, poszukującej alternatywnych rozwiązań oraz będącej w gotowości zapewniać merytoryczne wsparcie. Moja decyzja jest w pełni przemyślanym, świadomym i odpowiedzialnym ruchem. Efektem tego ma być stworzenie organizacji najwyższych standardów. Gwarantuję pracę w oparciu o kluczowe dla mnie aspekty, którymi od zawsze był profesjonalizm, rozwój oraz dialog – wyjaśnia Arkadiusz Kozłowski.

Kategorie, którymi chce kierować się Arkadiusz Kozłowski w przypadku sukcesu w nadchodzących wyborach:

PROFESJONALIZM

Absolutna podstawa sukcesu. Wdrożenie wysokiego poziomu standardów dla każdego obszaru aktywności organizacji to gwarancja wielopłaszczyznowego rozwoju. Niezależnie od aspektu codziennej pracy czy skali przedsięwzięcia wszystkie działania przeprowadzane są w sposób możliwie optymalny.

ROZWÓJ

Podmiot pracujący w oparciu o odważne zarządzanie zmianą oraz implementację sprawdzonych rozwiązań. Regularny rozwój kompetencji indywidualnych oraz wdrażanie dobrych praktyk na płaszczyźnie organizacji, a także podejmowanie nowych przedsięwzięć.

DIALOG

Szczególny sposób partycypacji w tworzeniu silnej i stabilnej struktury. Organizacja otwarta na sygnalizowane potrzeby oraz artykułowane sugestie w zakresie redefiniowania bieżącej działalności lub podejmowania nowych form. Całość oparta na rozbudowanej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji.

O swoich działaniach związanych ze sportem w regionie i pomysłach na usprawnienie funkcjonowania Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Arkadiusz Kozłowski informuje na fanpage'u na Facebooku: https://www.facebook.com/kozlowskiarkadiusz

0 0 vote
Article Rating