Kłopoty Hetmana Zamość

Kłopoty Hetmana Zamość

W ostatnim czasie poznaliśmy nazwisko nowego prezesa Hetmana Zamość, którym został Krzysztof Rysak. Nowy zarząd zamojskiego klubu przeprowadził audyt, który ujawnił szereg organizacyjnych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania drużyny. Według wyliczeń deficyt budżetowy wynosi ok. 700 tysięcy złotych. W obecnej sytuacji sternicy Hetmana na czele z prezesem Rysakiem złożyli dymisję na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji KS Hetman Zamość Jarosława Maluby.

OFICJALNY KOMUNIKAT UMIESZCZONY NA STRONIE HETMANA ZAMOŚĆ:

Plan restrukturyzacji podjęty przez nowy zarząd KS Hetman w osobie prezesa Krzysztofa Rysaka i wiceprezesa Konrada Bałonia przy wsparciu dyrektora sportowego Piotra Welcza zakładał następujące kwestie, które udało się jednocześnie zrealizować:

 1. Redukcję wypłat stypendiów dla trenerów i zawodników za miesiące kwiecień – czerwiec 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa o 50% – zaoszczędzona kwota ok. 115 tysięcy złotych.
 2. Redukcję stypendiów zawodniczych i trenerów od lipca 2020 roku – kwota ok. 20 tysięcy złotych miesięcznie (120 tysięcy złotych do końca roku).
 3. Rezygnacja z wynajęcia mieszkania dla piłkarzy – kwota 6 tysięcy złotych na drugie półrocze.
 4. Rezygnacja z kosztów wynajęcia biura – kwota 5 tysięcy 100 złotych na drugie półrocze.
 5. Refundowanie jedynie jednego samochodu na dojazdy piłkarzy z Lublina – kwota 9 tysięcy złotych na drugie półrocze.
 6. Redukcja sztabu szkoleniowego – kwota 24 tysięcy złotych (przy czym klub będzie musiał wypłacić kwotę 9 tysięcy złotych z tytułu odszkodowania wynikającego z kontraktu drugiego trenera, zatem realna oszczędność wyniesie 15 tysięcy złotych).
 7. Zmiana biura księgowego związana z nienależytą współpracą i problemami we właściwym rozliczeniu dotacji.
 8. Redukcja kosztów zarządu – drugie półrocze z poprzedniego poziomu z 48 tysięcy złotych do 18 tysięcy złotych.
 9. Wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego o rozłożenie spłaty zaległości na raty.

Łączna kwota zaplanowanych oszczędności, z których część udało się już wprowadzić wyniesie zatem ok. 300 tysięcy złotych.

Wnioski płynące z przeprowadzonego audytu:

 1. Klub funkcjonował bez odpowiedniego zabezpieczenia budżetowego. Zobowiązania były podejmowane nie mając pokrycia w szacowanych kosztach. Wszystko opierało się na sferze wirtualnej.
 2. Za standard powinno się przyjmować, że stypendia zawodnicze nie mogą przekraczać 70 procent wysokości budżetu klubu. Jeżeli zobowiązania wobec piłkarzy i trenerów zostały podpisane na miniony i przyszły sezon na kwotę 924 tysięcy złotych rocznie z pochodnymi, to oznacza, że całościowy budżet klubu powinien wynosić ok. 1 milion 200 tysięcy – 1 milion 300 tysięcy złotych. Dla zobrazowania sytuacji, Hutnik Kraków z niewiele większym budżetem ok 1 miliona 500 tysięcy złotych awansował do II ligi w zakończonym sezonie 2019/2020.
 3. W 20219 roku klub uzyskał ok. 1 miliona 50 tysięcy złotych przychodu, wydając przy tym 1 milion 100 tysięcy złotych, nie mniej jednak ok. 230 tysięcy złotych z tych wpływów miało być kwotą, która miała pokryć deficyt z roku 2018. Jak widać z tej matematyki nie zostało to w odpowiedni sposób spożytkowane, gdyż w dalszym ciągu zadłużono klub kwotą ok. 50 tysięcy złotych.
 4. Zabezpieczenie pewne budżetu na obecny rok wyniosło 570 tysięcy złotych (500 tysięcy złotych to dotacja miejska i 70 tysięcy złotych to umowa sponsorska, która wygasa z dniem 31 lipca).
 5. Aktualna kwota wykorzystanej dotacji na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 400 tysięcy złotych (80% całej dotacji na cały 2020 rok!). Zatem na drugie półrocze klub pozostał z finansami rzędu 110 tysięcy złotych (100 tysięcy złotych ostatnia transza dotacji oraz 10 tysięcy złotych od sponsora wynikające z umowy sponsorskiej obowiązującej do lipca 2020 roku), gdzie zobowiązania przeterminowane do czerwca 2020 roku wynoszą ok. 330 tysięcy złotych. Zatem realnie na dzień dzisiejszy brakuje w kasie klubu ok. 200 tysięcy złotych, aby zapłacić podjęte przeterminowane zobowiązania i klub nie posiada żadnych pewnych środków na drugie półrocze, które po redukcji są szacowane na kwotę ok. 500 tysięcy złotych.
 6. Łączna kwota deficytu w budżecie na 2020 roku wynosi więc ok. 700 tysięcy złotych.
 7. Zarząd klubu ze sporym zdziwieniem przyznaje, że biorąc pod uwagę stan finansowy planowano utworzenie zespołu rezerw, które wygenerowałoby kolejne niepotrzebne koszty.

fot. Tomasz Tomczewski (archiwum)