OKS ZOZPN organizuje kurs na sędziów piłki nożnej

OKS ZOZPN organizuje kurs na sędziów piłki nożnej

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN organizuje kurs na sędziów piłki nożnej.

– Jeśli interesuje Cię przygoda z gwizdkiem i spełniasz kryteria – zapraszamy! Kurs jest bezpłatny – zachęcają przedstawiciele Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN.

Warunki uczestnictwa w kursie:
–  wiek minimum 16 lat (kobiety i mężczyźni),
wykształcenie minimum średnie lub w trakcie nauki,
brak przeciwwskazań zdrowotnych,
sprawność fizyczna,
zainteresowanie piłką nożną.

Zainteresowani proszeni są o przesyłanie zgłoszeń do końca grudnia na adres: Okręgowe Kolegium Sędziów ZOZPN, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 84 638 62 40.

Na stronie internetowej Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej umieszczono ankietę oraz oświadczenie dla kandydatów na sędziów, które powinny być dostarczone wraz ze zgłoszeniem na kurs.

fot: Kazimierz Chmiel