Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu nawiązała współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu nawiązała współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

W połowie grudnia Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu i Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej podpisały umowę o współpracy. Aktu podpisania dokumentu dokonał Dziekan WWFiS Hubert Makrauk oraz Dyrektor SMS w Zamościu Aleksandra Kasprzak.

Celem porozumienia jest ujednolicenie oraz stworzenie możliwie najlepszych warunków kształcenia dla młodzieży uczęszczającej do Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Natomiast do głównych zadań AWF-u wynikających z patronatu należeć będzie opieka nad procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz szkolenie sportowe ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego, piłki nożnej i fizjoterapii.


Ponadto w ostatnich dniach inicjatywa powołania do życia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Zamościu i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zamościu zajęła drugie miejsce w Konkursie Inicjatyw Organizacji Pozarządowych.

Pragnę podkreślić, że szkoła została powołana przez Fundację Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów w Zamościu, a kluby sportowe takie jak AMSPN Hetman Zamość (piłka nożna), UKS Orka Zamość (pływanie), AGROS Zamość (lekkoatletyka i zapasy) i Padwa Zamość (piłka ręczna) są organami prowadzącymi szkolenia sportowe. Od nowego roku planujemy nie tylko uruchomić nowe dyscypliny, ale także poszerzyć ofertę dla osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z wieloma zamojskimi klubami, a sami nastawiamy się na indywidualizacji nauczania. Cieszymy się, że zostało to docenione także przez Centrum Inicjatyw. Wszystkich zainteresowanych łączeniem profesjonalnego treningu z edukacją zapraszamy do współpracy. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli – mówi Aleksandra Kasprzak, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zamościu.

fot. Materiały organizatorów