Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie poszerza swoją działalność (Wideo)

Działające przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego funkcjonuje na terenie Lublina od 1 września 2013 roku. W placówce uczą się m.in. piłkarze, koszykarze, siatkarze, pływacy, kolarze, czy tenisiści. Od nowego roku szkolnego ALMS poszerza swoją działalność. Uczniowie mogą zapisywać się do klas o profilu medialno-sportowym oraz e-sportowym.

Tygodniowy wymiar zajęć sportowych w ALMS wynosi od szesnastu do osiemnastu godzin i dostosowany jest do zajęć edukacyjnych. Aby w pełni wykorzystać możliwości uczniów, treningi odbywają się przed i po południu. Szkolenie sportowe obejmuje m.in. wychowanie fizyczne, przygotowanie ogólnorozwojowe, treningi specjalistyczne w wybranej dyscyplinie, odnowę biologiczną i opiekę ze strony psychologa sportu. Nauczyciele przedmiotowi wspomagani są przez kadrę naukową Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz mogą korzystać z całego zaplecza uczelni, w tym m.in. z nowoczesnych laboratoriów psychologicznych i sprzętu sportowego.

W ramach przynależności do liceum uczniowie otrzymują bezpłatnie m.in. podręczniki szkolne (możliwość wypożyczenia z biblioteki szkolnej), wyprawkę szkolną (zeszyty, artykuły papiernicze, pomoce naukowe), stroje i sprzęt sportowy, czy przejazdy na treningi. Ponadto ALMS zapewnia swoim podopiecznym zakwaterowanie w bursie szkolnej, wyżywienie w szkole, dopłatę do biletów miesięcznych, opiekę psychologa sportu (w tym zajęcia indywidualne i grupowe) oraz zajęcia lekcyjne z tej dziedziny, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, udział w obozach sportowych i “zielonych szkołach”, dostęp do nowoczesnych urządzeń sportowych oraz ocenę i diagnozę poziomu aktualnego wytrenowania poprzez wykorzystanie wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń w laboratoriach psychologii sportu.

Od roku szkolnego 2017/2018 w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego zaczną funkcjonować dwie nowe klasy:

– medialno-sportowa – uczniowie uczęszczający do tej klasy nabędą umiejętności i wiedzę z zakresu szeroko pojętego terminu “media w sporcie”. Planowane są m.in. zajęcia z zakresu dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, komentatorstwa imprez i wydarzeń sportowych, produkcji i montażu filmowego oraz fotografii.

– e-sportowa – klasa dla graczy komputerowych. Uczniowie, oprócz realizacji ogólnego programu nauczania, wraz z rozszerzonym programem matematyki, informatyki i geografii, będą uczęszczali na treningi wybranych gier. W klasie prowadzone będą zajęcia z takich tytułów jak: League of Legends oraz Counter-Strike: Global Offensive. Zajęcia będą obejmowały nie tylko samą grę, ale również elementy taktyki, kreatywności, komunikacji, podejmowania decyzji, umiejętności koncentracji, panowania nad emocjami czy też kształtowania odpowiednich postaw.